CONDICIONS GENERALS DE VENDA

El present document regula els termes i condicions generals d’utilització del lloc web accedit i la relació comercial que sorgeixi entre JOSEP MASIP MIRABENT (en endavant EL COBERT) i els clients que facin la contractació a distància de les reserves de lloguer indicades a la nostra pàgina web : www.cobert.cat.

Li preguem que llegeixi detingudament les presents condicions abans de realitzar qualsevol compra. La realització d’una reserva implica l’acceptació dels presents termes i condicions.

En realitzar una reserva a la nostra web, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal necessària per contractar.

Identificació

RAÓ SOCIAL: JOSEP MASIP MIRABENT

NOM COMERCIAL: EL COBERT

CIF / NIF / NIE: 77.629.278-T

DOMICILI: FERRAN PUIG, 2

CODI POSTAL: 08292

POBLACIÓ: ESPARREGUERA

PROVÍNCIA: BARCELONA

TELÈFON: 607 18 87 70

CORREU ELECTRÒNIC: elcobert@cobert.cat

Domicili legal

Aquesta empresa té el seu domicili legal, al que pot dirigir, si és el cas, reclamacions a la següent adreça:

DOMICILI: FERRAN PUIG, 2

CODI POSTAL: 08292

POBLACIÓ: ESPARREGUERA

PROVÍNCIA: BARCELONA

Característiques principals dels productes i / o serveis
Lloguer de local per a activitats diverses, festes o esdeveniments, segons el funcionament especificat a l’apartat corresponent del web.

Disponibilitat

La disponibilitat estarà en funció del calendari habilitat al formulari de reserves a l’apartat corresponent de la pàgina web.

Procés de compra / contractació

En l’apartat Pressupost de la pàgina web, hi trobareu les diferents possibilitats i complements, les seves característiques i preus.

Un cop seleccionats el dia, horari i complements li apareixerà el preu total de la reserva.

Si no vol fer cap altra reserva ha de prémer el botó «compra amb obligació de pagament» per validar la mateixa.

En el termini de màxim 24 hores des de la recepció de l’acceptació rebran la confirmació de la comanda per correu electrònic a l’adreça de e-mail que ens hagi indicat.

Lliurament

El dia de l’esdeveniment, els rebrem al local per explicar en detall el seu funcionament i habilitar la seva disponibilitat, signar la normativa d’ús i abonar el 50% restant dels serveis contractats (si no s’ha liquidat amb anterioritat per un dels mitjans indicats).

Durada i cancel·lació del contracte

En compliment de la legislació vigent, el procés genera el contracte corresponent, que serà guardat, i el client tindrà accés a ell en qualsevol moment del procés de compra, fins i tot amb posterioritat.

Preus

El preu de la reserva es calcularà automàticament en el moment d’omplir el formulari Pressupost.

D’acord amb la legislació vigent, totes les reserves del nostre lloc web estaran subjectes a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l’IVA).

Per que la reserva sigui validada correctament s’haurà de liquidar com a mínim el 50% del preu total per formalitzar la reserva.

L’altre 50% s’ha de liquidar abans de la data de la reserva pels mitjans de pagament detallats o en el moment de l’arribada a l’espai reservat.

Mitjans de pagament admesos

El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:

-Mitjançant targeta de crèdit o dèbit (emesa per una entitat amb seu social a Espanya). S’accepten les següents targetes: VISA / Mastercard / Eurocard.

L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d’indicar el número, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (inclòs en l’anvers). En el cas que la targeta estigui securitzada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents.
Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzarem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel qual client s’autentica davant la seva Entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.

A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lat automàticament.

Informació sobre l’exercici del dret de desistiment

El dret de desistiment és la facultat que s’atorga a una persona consumidora per tal que pugui deixar sense efecte el contracte que s’hagi celebrat amb l’empresari o empresària.

En base a les excepcions previstes en l’article 103 del RDL 1/2007, apartat L, no serà d’aplicació el dret de desistiment legal.
“Article 103 del RD 1/2007, apartat L) El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.”

En cas de cancel·lació de la reserva, no es tornarà l’import liquidat en el moment de formalitzar la mateixa.

Si aquesta cancel·lació es realitza amb una antelació mínima de 48 hores del dia de disposició del local i serveis reservats, es podrà pactar un canvi de data sense cap cost addicional.<7p>

Atenció al client

Pot sol·licitar més informació o contactar, per a qualsevol qüestió, amb nosaltres a través del nostre Servei d’Atenció al Client. Aquests són els seus canals de contacte:

DOMICILI: FERRAN PUIG, 2 – 08292 ESPARREGUERA (Barcelona)

TELÉFON: 607 188 770

E-MAIL: elcobert@cobert.cat

Resolució de conflictes

Sobre aquest contracte s’aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de MARTORELL, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.