POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de caràcter personal ( LOPD ) , el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable JOSEP MASIP MIRABENT que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’informar sobre els productes i serveis sol · licitats, així com vostè presta el seu consentiment exprés per l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic, SMS, mailings, newsletter i altres mitjans de comunicació per via ofimàtica o postal, tal com estableix la Llei LSSI / CE 34/2002.

L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir adjuntant copia del seu DNI, al domicili social de JOSEP MASIP MIRABENT – EL COBERT – c/. Ferran Puig, 2 – 08292 ESPARREGUERA (Barcelona).

Les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot sol·licitar la baixa enviant un correu electrònic a l’adreça elcobert@cobert.cat , indicant la paraula BAIXA.